หลักสูตร

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปริญญาเอก

วิธีการสมัครเข้าศึกษา

ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัคร

บริการและสวัสดิการ

ทุนการศึกษา

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา

การศึกษาวิชาทหาร

การแนะแนว

การจัดหางาน

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

บริการและสวัสดิการศิษย์สัมพันธ์

ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา

ห้องสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

บริการต่างๆ

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

การพัฒนานักศึกษา

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)

กิจกรรมที่นักศึกษาควรเข้าร่วม

การขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักศึกษา

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์

ศิษย์สัมพันธ์ ม.มหิดล

แนะแนวสู่รั้วมหิดล

ชีวิตสไตล์มหิดล

 

สถานที่เล่นกีฬา และนันทนาการ

 

MU SPORTS COMPLEX เป็นศูนย์รวมการออกกำลังกายและบริการสนามกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เปิดให้บริการกับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย อาคารอเนกประสงค์ ความจุ 3,000 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องเสียงที่ทันสมัย สนามกีฬาในร่ม และกลางแจ้งทั้งหมด 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล กรีฑา บาสเกตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล สระว่ายน้ำ เปตอง เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง แบดมินตัน เทนนิส

นอกจากนี้แล้ว ยังให้บริการ Fitness Center ที่มีเครื่องมือออกกำลังกายที่ครบครันทันสมัย หน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกาย และคลินิกกีฬา ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและให้คำปรึกษา

สนามกีฬาที่เปิดให้บริการ

เปิดบริการทุกวัน 8.30 – 20.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 02-441-9331

สนามฟุตบอลกลางแจ้ง ขนาดใหญ่ 2 สนาม มีอัฒจันทร์ขนาด 600 ที่นั่ง(ฝั่งหลังคา) สำหรับนั่งชม
สนามกรีฑา ประกอบด้วยลู่ยางสังเคราะห์ จำนวน 8 ช่องวิ่ง
สนามบาสเกตบอลยางสังเคราะห์กลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง
สนามฟุตซอลยางสังเคราะห์กลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 สนาม
สนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐานพื้นปาเก้อยู่ภายในอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม

สนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน 2 สนามอยู่ภายในอาคารเซปักตะกร้อพร้อมไฟส่องสว่างและอัฒจันทร์สำหรับนั่งชม

สนามตะกร้อลอดห่วงกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน

เปิดบริการทุกวัน 8.30 – 20.00 น. โทร 02-441-4295 ถึง 8

สระว่ายน้ำ 50 เมตร (กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.8 เมตร) และสระว่ายน้ำ 25 เมตร (กว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 1.40 เมตร)

สระกระโดด (ลึก 6 เมตร สูง 10 เมตร) สระเด็ก และยังมีสระรูปโค้ง เหมาะสำหรับการฝึกซ้อม แข่งขัน และทำกิจกรรมทางน้ำอื่นๆ

เปิดบริการทุกวัน 7.00 – 21.00 น. โทร 02-441-9231

สนามเปตองขนาดมาตรฐาน จำนวน 32 สนามพร้อมไฟส่องสว่าง
 
สนามเทนนิสพื้นยางกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน จำนวน 9 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง
 
สนามแบดมินตัดขนาดมาตรฐาน จำนวน 9 สนาม พร้อมไฟส่องสว่าง
 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.