มหิดลวิชาการ 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
ศูนย์ประสานงาน "มหิดลวิชาการ"
กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-849-4504
02-849-4508
02-849-4511
02-849-4656