มหิดลวิชาการ 2556
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'ccnsw'@'%' to database 'wichakan2013'

ร้อง เล่น เต้น โชว์ กับมหกรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 สิงหาคม 2556

เวลา

กิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

9.00 – 10.00

เปิดงาน

10.00 – 10.20

มหิดล On Stage

แนะนำรูปแบบกิจกรรมคร่าวๆ

10.20 – 11.00

Faculty Present

แนะนำคณะ

11.00 – 11.30

Salaya Concert

การแสดงวงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 – 13.00

Celeb Star

สัมภาษณ์แจกรับเชิญพิเศษ

13.00 – 14.00

Faculty Present

แนะนำคณะ

14.00 – 14.10

Dance Show

การแสดงจากชมรมาฏศิลป์

14.10 – 15.00

Faculty Present

แนะนำคณะ

15.00 – 15.10

Show

การแสดงจากชมรม

15.10 – 15.50

Salaya Concert

การแสดงวงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

15.50 – 16.00

Goodbye

สรุปงานโดยรวมและแนะนำงานวันต่อไป

วันที่ 24 สิงหาคม 2556

เวลา

กิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

9.00 – 9.20

เปิดงาน

แนะนำรูปแบบกิจกรรมคร่าวๆ

9.20 – 9.50

ตามติดชีวิตเด็กหอ

การใช้ชีวิตของเด็กหอในมหิดล

9.50 – 10.10

Show

การแสดงจากชมรม

10.10 – 11.00

Faculty Present

แนะนำคณะ

11.00 – 11.30

Salaya Concert

การแสดงวงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

11.30 – 12.30

Faculty Present

แนะนำคณะ

12.30 – 13.30

Celeb Star

สัมภาษณ์แจกรับเชิญพิเศษ

13.30 – 14.00

Faculty Present

แนะนำคณะ

14.00 – 14.10

Show

การแสดงจากชมรม

14.10 – 15.00

Faculty Present

แนะนำคณะ

15.00 – 15.40

Salaya Concert

การแสดงวงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

15.40 – 16.00

Goodbye

สรุปงานโดยรวม

เจาะลึกเส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีนี้ กับกิจกรรมดีๆที่จะทำให้คุณสามารถวางแผนรับมือ Admission 2014

ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ม.มหิดล ศาลายา

เวลา กิจกรรม
9.00 - 9.15
10.45 - 11.00
13.30 - 13.45
วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล
9.15 - 10.15
11.00 - 11.15
13.45 - 14.00
กิจกรรม "แนะแนวการศึกษา...สู่รั้วมหิดล" โดย กองบริหารการศึกษา
10.15 - 10.30
11.15 - 11.30
14.00 - 14.15
กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม และตอบข้อซัก-ถาม
9.00 - 16.00 ตลาดนัดหลักสูตร
9.00 - 16.00 นิทรรศการผลงานนักศึกษารายวิชา MUGE

มาสัมผัสกับบรรยากาศภายในรั้วมหิดลบนรถรางสายพิเศษที่จะพาน้องๆ

ไปพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายในวันที่ 23-24 สิงหาคมนี้ งานนี้ชมฟรี!!

สามารถดูรายละเอียดรอบรถสายพิเศษได้ที่จุดขึ้นรถรางน่ะจ้าา

ในวันมหิดลวิชาการ

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล

จะเปิดให้เข้าชมนิทรรศการหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก และ หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลา 8.30 -16.30

พร้อมบริการนำชม หรือ พบปะกับ MU Guide ตัวแทนรุ่นพี่ชาวมหิดลที่จะพาน้องๆ ไปสัมผัสกับชีวิตในรั้วมหิดลผ่านนิทรรศการและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ให้ทุกคนได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างสนุกสนาน

นอกจากนี้ ภายในบริเวณดังกล่าว ยังเปิดให้ถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนก พระองค์ผู้ทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้ชาวมหิดลทุกคนเป็นคนดีและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 02-849-4542 / 081-838-8005

แล้วพบกันนะคะ :)

MU--UN My World 2015 Exhibition

"ลูกโลก (Earth Children)"

มนุษย์เกิดมาบนโลกใบนี้ เป็นลูกของธรรมชาติ เป็นลูกของโลกใบนี้ ทุกคนมีสิทธิมีเสียงในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโลกของเราให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทุกคนสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้นผ่านโครงการ My World 2015: Mark a Difference ที่องค์การสหประชาชาติ (The United Nations) My Social Motion และมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกันทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาบนโลกใบนี้ ดังนั้นทางคณะทำงานจึงรณรงค์ขอความร่วมมือลูกมหิดลทุกคนที่เป็น "ลูกของโลกใบนี้" ให้ทำแบบสำรวจเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของงาน

1. แสดงผลงานของคณะทำงานตลอดระยะเวลา 1 เดือนครึ่งที่รณรงค์โครงการ My World 2015 มา

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ My World 2015 แก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม "มหิดลวิชาการ"

3. ปลุกจิตสำนึกและสร้างความมีส่วนร่วมองบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปต่อการทำแบบสำรวจเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก ผ่านภาพถ่าย และการแสดงของนักศึกษาและ MU-IR Ambassadors 2013

ตารางกิจกรรมและรายละเอียด

10.00 พิธีกรกล่าวเปิดงาน

10.10 ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

10.30 Chorus

10.40 มอบรางวัล

11.00 ประธานและแขกเดินชมงานและเซ็นเยี่ยมที่ Billboard และ Group Photo

12.00 พักเที่ยง

13.00 เล่นเกมแจกรางวัล

13.30 การแสดงดนตรี

13.55 โชว์การแสดงของ MUIR Ambassador

14.05 พิธีกรสัมภาษณ์บุคคลที่เข้าร่วมงาน

14.30 Spelling Bee

15.00 เล่นเกมแจกรางวัล

พบกับ “นิทรรศการ FUNFAIR แคร์ฟัน”

น้องๆมารู้จัก การเรียนในสาขาวิชาทันตแพทย์กันเถอะ!!

โดยจะมีกิจกรรมหลักๆดังต่อไปนี้

1. Carving อุดเล่นๆ:ให้น้องๆหยอดขี้ผึ้งเติมเต็มฟันที่จัดไว้ให้ ให้เป็นรูปร่างที่สมบูรณ์

2. Filling อุดจริงมันต้องอย่างงี้:ให้น้องๆทดลองใช้วัสดุอุดจริงในการอุดฟันที่เตรียมไว้ให้

3. Scaling ขูดเอาให้เกลี้ยง:ให้น้องๆทดลองขูดหินปูน ในโมเดลที่จัดไว้ให้

4. Practicing มาลองเป็นหมอฟันมะ:ให้น้องจับคู่และสลับกันเป็นหมอฟันและผู้ถูกตรวจฟัน

นอกจากนี้ยังมีซุ้มต่างๆ เสมือนพี่ยก 6 ปีของทันแพทย์มานำเสนอ และซุ้มเกี่ยวกับ เรื่องฟ.ฟัน ฟันๆ อีกด้วย

แล้วพบกันนะ : )

สถานที่จัด : ตึกสีแดงของคณะวิศวะ (EG) ปีกซ้ายของตึก(ฝั่งที่ติดถนนกับที่จอดรถ)

1. บักเตรีสีรุ้ง
- เรียนรู้ขั้นตอนการจำแนกชนิดBacteria
- การย้อมแกรม (gram stain)
- ทำการทดสอบทางเคมี (Biochemicaltest)
- เทคนิคการลงเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

2. Blood cell วัยว้าวุ่น
- เรียนรู้ลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดในร่างกาย
- วิเคราะห์เลือดเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค
- สาธิตการเจาะเลือด
- กิจกรรม “เลือดบอกเหตุ”

3. K' mE Clinic
- เรียนรู้เกี่ยวกับงานทางเคมีคลินิกเบื้องต้น
- สาธิตการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ เช่น Auto Pipette, Spectrophotometer
- เรียนรู้ขั้นตอนในการวิเคราะห์และแปลผลทางเคมีคลินิก
- กิจกรรมแฟนพันธ์แท้ เคมีคลินิก

4. ดูดีดี ในขรี้มีอะไร
- เรียนรู้หนอนพยาธิที่สำคัญทางการแพทย์
- เรียนรู้โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ และวิธีป้องกันโรค
- กิจกรรม “สืบจากภาพ”

5. Body see through
- เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ผ่านกระบวนการทางรังสี เช่น x-ray, ultrasound,CT-scan

6. กว่าจะได้ภาพ x-ray
- ชมห้องและเครื่องมือ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายภาพเอกซเรย์

7. แนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของคณะเทคนิคการแพทย์

สถานที่จัดกิจกรรม : ตึกคณะเทคนิคการแพทย์

กิจกรรม Open House ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราช) มหาวิทยาลัยมหิดล

"เส้นทางสีขาว ชาวพยาบาลศาสตร์(ศิริราช)"

- สถานที่จัดกิจกรรม " อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร” มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ชื่อกิจกรรมแต่ละฐาน

สถานที่ในการจัดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ฐานที่ 1 ก้าวแรกบนเส้นทางสีขาว

ชั้น 1

อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร

- แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ (VDO)

- แนะนำการเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์

- แนะนำเส้นทางการเข้ามาเรียนในคณะพยาบาลศาสตร์

ฐานที่ 2 วัดความดันโลหิต

ชั้น 1อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร

- ฝึกการตรวจวัดความดันโลหิต และอ่านค่าความดันได้ถูกต้อง

ฐานที่ 3 ตรวจตาบอดสี/รูม่านตา

ชั้น 1อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร

-ทดสอบสายตาว่าตาบอดสีหรือไม่

-ดูปฏิกิริยาของรูม่านตาเมื่อมีแสงส่อง

ฐานที่ 4 เคาะแขน เคาะเข่า

ชั้น 1อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร

- ฝึกเคาะเข่า เคาะแขน เพื่อดูปฏิกิริยา reflex

และซุ้มสันทนาการ

เป็นซุ้มที่เรียกความสนใจจากน้องๆให้น้องๆ มาเข้าฐานของคณะ

กิจกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วน Exhibition และ Activity

1. Exhibition ส่วนการแสดงมีการตั้งบอร์ดนิทรรศการแนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีพี่ๆนักศึกษาแพทย์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ “เป็นหมอ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร” “ชีวิต 6 ปีในโรงเรียนแพทย์ใช่หรือไม่กับเรา”และประสบการณ์อื่นๆ สามารถถาม-ตอบ คำถามคาใจจากน้องๆ และ ผู้ปกครองแบ่งเป็น Small group เพื่อให้น้องๆมัธยมปลายได้ใกล้ชิดกับพี่นักศึกษาแพทย์

2. Activity เป็นส่วนนิทรรศการร่วมทางด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ

a. CPR การกู้ชีพฉบับชาวบ้าน เมื่อพบคนเป็นลม สลบ จะต้องทำ mouth-to-mouth เหมือนในหนังหรือไม่ ต้องทำอย่างไรกับสถานการณ์จริง อะไรที่ประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตได้

b. มะเร็งเต้านม…ภัยมืดของหญิงไทย หุ่นจำลองฝึกคลำก้อนมะเร็งเต้านมเพื่อการคัดกรองให้กับประชาชนใส่ใจในสุขภาพของตนเอง เพราะมะเร็งเต้านมโดยส่วนมาก รู้เร็ว…รักษาได้

c. Hormones, the series เมื่ออยากกินSprite ก็ต้องใส่ “ถุง”, เมื่อพลาดเหมือน “ดาว” เราจะทำอย่างไร หาคำตอบได้ที่ซุ้มส่งเสริมและป้องกันสุขภาพทางเพศ

d. ตัวอย่างแสดง ชิ้นเนื้อมะเร็งกับอวัยวะในร่างกาย นำอวัยวะที่มีก้อนมะเร็งมาแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของก้อนเนื้อที่แฝงในร่างกายเรา เพื่อการดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี

สถานที่จัดกิจกรรม ชั้น ๑ ข้างลานพิกุลทอง อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร (อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

1. กิจกรรมและรายละเอียด

ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลักคือ

- แนะนำหลักสูตร

- ตรวจสุขภาพเท้า

- จัดแสดงอุปกรณ์เทียม/เสริม

2. สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารมหิดลอดุลยเดช พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม งานมหิดลวิชาการ ปี 2556 หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

1.ซุ้มถ่ายภาพ

- มีการจัดสตูดิโอถ่ายภาพที่ระลึก ปริ๊นภาพใส่ซอง รูปราคาใบละ 10 บาท

2.ซุ้มวาดภาพ

- มีการวาดภาพเหมือน(ในลักษณะการ์ตูน) ใบละ 10 บาท (ใช้สีน้ำหรือสีไม้)

3.ซุ้มงานปั้น

- มีการแสดงผลงานหุ่นจำลองทางการแพทย์และอาหารเทียม

4.ซุ้มแสดงภาพถ่าย

- มีการแสดงผลงานภาพถ่ายทางการแพทย์ , ภาพถ่าย out door , ภาพถ่าย portrait และภาพถ่ายในสตูดิโอ

5.ซุ้มภาพวาดทางชีววิทยา

- มีการแสดงผลงานภาพวาดทางชีววิทยา

6.ซุ้มขายเสื้อ

- มีขายเสื้อลายทางการแพทย์

7.ซุ้มแนะนำหลักสูตร

- มีบอร์ดจัดแสดงข้อมูลของหลักสูตร

- มีการแจกโบชัวร์แนะนำหลักสูตร

- มีโปสเตอร์โปรโมตค่าย เด็กวิทย์หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 2

1. ธาตุเจ้าเรือนตามหลักเวชกรรมแผนไทย

2. สมุนไพรอะไรเอ่ย (ทายชื่อสมุนไพร)

3. Healthy Beauty Drink (ชิมน้ำสมุนไพร)

4. สาธิตการทำท่าฤาษีดัดตน

5. การอบกระโจมสมุนไพร

สถานที่จัดกิจกรรม ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (NS) ชั้น 1

จัดกิจกรรมฐาน 2 ฐาน

- ฐานแรกแนะนำชั้น Pre-Clinic

- ฐานสองแนะนำชั้น Clinic

สถานที่ – ตึกพยาบาลรามาธิบดี (NR)

“อยากเรียนพยาบาล”
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเป็นนักศึกษาพยาบาลรามาแบบ exclusive !!!
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนวัดความดัน การทำแผลแบบมืออาชีพ การเจาะเลือด
ให้น้ำเกลือ เรียนรู้ประบการณ์การเรียนได้ก่อนใคร
พร้อมได้รับการดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆนักศึกษาพยาบาลรามาตัวจริงเสียงจริง
ที่พร้อมตอบทุกคำถามอย่างเป็นกันเอง อีกทั้งยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม "Walk rally"
กิจกรรมใหญ่จากการผสานความร่วมมือของ 3 โรงเรียนจากคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดเก๋ที่มีเฉพาะงานนี้งานเดียวเท่านั้น !!
พบกันในที่ ตึกคณะโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมาที่เดียวครบทุกประสบการณ์
พยาบาลแกร่ง เก่ง เจ๋ง อินดี้มากที่สุดในประเทศคนต่อไป อาจเป็นคุณ !! แล้วพบกันนะคะ ^---^
ปล. ถ้าพลาดคณะนี้ไป ระวังคุณจะคุยกับใครไม่รู้เรื่อง

กิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักคือ

- ซุ้มสัทศาสตร์ จะเป็นการสอนการเขียนตัวอักษรสัทศาสตร์ โดยอาจจะใช้ชื่อบุคคลที่เข้าร่วมและเขียนลงที่คั่นหนังสือเป็นของที่ระลึก

- ซุ้มให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ในนี้จะบอกหลักสูตร การเรียนการสอน ลักษณะการทำงานเกี่ยวกับคณะ

- ซุ้มนักแก้ไขการพูด เป็นการจำลองลักษณะการฝึกเด็กที่มีความผิดปกติทางการสื่อความหมาย เช่นเด็กที่พัฒนาการล่าช้า หรือเด็กที่มีการพูดไม่ชัด เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึงลักษณะการทำงานของนักแก้ไขการพูด

- ซุ้มนักแก้ไขการได้ยิน เป็นการจำลองลักษณะการตรวจการได้ยิน โดยใช้เครื่องตรวจการได้ยินจริงๆเพื่อให้เห็นถึงลักษณะการทำงานของนักแก้ไขการได้ยิน

สถานที่จัดกิจกรรม – โรงเรียนพยาบาลรามา วิทยาเขตศาลายา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPY)

“From here you can go everywhere”

คำพูดเพียงสั้นๆที่อาจารย์ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดีคนแรกของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นคำกล่าวที่มีความหมายว่า เมื่อเราจบจากที่นี่แล้ว เราจะมีความพร้อมและความสามารถเพียงพอที่จะออกไปทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ในหลากหลายบทบาท
ภายในงานมหิดลวิชาการครั้งนี้ พวกเราเภสัชฯ มหิดลจึงขอพาน้อง ๆ มาร่วมค้นหาฝัน
พบประสบการณ์ และคุณค่าของคำว่า “เภสัชกร” น้องๆ จะได้รู้กันว่านักศึกษาเภสัชศาสตร์เรียนกันอย่างไร และเมื่อจบไปเป็นเภสัชกรจะไปทำอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทาง สู่ความฝัน สู่อนาคต ภายใต้ชื่องาน “From here you can go everywhere”

น้องๆจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น

· Life of MUPY, 6 ปี ณ ที่แห่งนี้ เภสัชฯ มหิดล

· หนังสั้น “From here, you can go everywhere”
เมื่อโรคร้ายกลายพันธุ์ การต่อสู้ของเหล่าเภสัชกรจึงเริ่มขึ้น!!

· Lab กริ๊ง ลองรู้ เรียนลัด สารพัดความจำเป็นที่โลกใบนี้ต้องมีเภสัชกรใน 20 นาที!

· โต๊ะสาธิตสารพัดสาระ(เภ)สัชกร

· หากว่าฉัน ต้องจ่ายยา สมมติว่าเธอคือเภสัชกร

· สาธิตและทดลองปรุงยา ณ ซุ้มแห่งความลับ

· ของที่ระลึกมากมาย สไตล์เภสัชฯ มหิดล

อย่าลืมมาพบกัน!! ที่ลานใต้ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตึกหุ่นยนต์) 23-24 สิงหาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. วันที่ศาสตร์และศิลป์แห่งยาจะมาบรรจบ พบ สัมผัส ลองปฏิบัติและเรียนรู้กับพี่ๆ จำประโยคนี้ให้แม่น From here you can go everywhere!!

หมายเหตุ
- ภาพยนตร์สั้น “From here you can go everywhere” มีรอบฉายทุก 1 ชั่วโมง
- กิจกรรมบนโต๊ะสาธิตสารพัดสาระ(เภ)สัชกร จะมีการหมุนเวียนในหัวข้อที่ต่างกันทุก 1 ชั่วโมง
(รอบเช้า/รอบบ่าย)

กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 16.00

สถานที่ ตึกคณะวิทยาศาสตร์

สาขา

กิจกรรม

สถานที่

พฤกษศาสตร์

กิจกรรมที่ 1 เรื่องมหัศจรรย์ผักผลไม้พื้นบ้าน นานาสารพันอาหารพื้นเมือง

SC3-201

กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์พืชจิ๋วในขวดและไนโตรเจนเหลว

R2/1

ฟิสิกส์

กิจกรรมที่ 1 ความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์

SC4-204

กิจกรรมที่ 2 ฟิสิกส์กับนิติวิทยาศาสตร์

SC4-204

กิจกรรมที่ 3 Magic of Electronics

SC4-204

กิจกรรมที่ 4 ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย

SC4-204

ชีววิทยา

กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการภาพวาดทางชีววิทยา

SC3-304

กิจกรรมที่ 2 ชีววิทยาดีจังเลย

SC3-304

คณิตศาสตร์

กิจกรรมที่ 1 Inspiration

SC3-301

เคมี

กิจกรรมที่ 1 พวงใคร พวงมัน

SC4-304

กิจกรรมที่ 2 เด้งได้ เด้งดี เด้งดึ่ง เด้งดึ่ง

SC4-304

เทคโนโลยีชีวภาพ

**ส่งข้อมูลให้ภายหลัง

SC3-303

จุลชีววิทยา

กิจกรรมที่ 1 เอนไซม์จากจุลินทรีย์

SC3-300

กิจกรรมที่ 2 สัตว์ขาปล้องสะท้านโลก

SC3-300

สรีรวิทยา

กิจกรรมที่ 1 มาดูแลกระดูกของเรากันเถอะ

SC3-203

เภสัชวิทยา

กิจกรรมที่ 1 "A Magical Makeover"

SC3-203

กายวิภาค

กิจกรรมที่ 1 มารู้จักอาจารย์ใหญ่กันเถอะ

Sc3-204

สถานที่จัดกิจกรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้ MLC

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ลักษณะกิจกรรม

8.00-11.00 น.

มหิตลาภาษาศิลป์ ภาษาอังกฤษ Singing contest และ Speech contest (รอบคัดเลือก)

ห้องมินิเธียเตอร์

การแข่งขันทางวิชาการ

11.00-14.00 น.

มหิตลาภาษาศิลป์ ภาษาอังกฤษ Singing contest และ Speech contest (รอบชิงชนะเลิศ)

ห้องมินิเธียเตอร์

การแข่งขันทางวิชาการ

11.00-12.00 น.

การแสดงจากสโมสรนักศึกษา

ห้องรับรองชั้น 3

การแสดง

13.00-16.00 น.

คม คน คิด Think it out loud กับลูกหว้า พิจิกา

ห้องรับรองชั้น 3

การบรรยาย

ตลอดทั้งวัน

โครงการหน้าต่างอารยธรรมโลก/ อารยธรรมไทย

บริเวณทางเดินชั้น 3

บู้ทสินค้า

ยังไม่กำหนดเวลา

เดินแบบชุดอารยธรรม

เวทีกลางลานดอกกันภัย

การแสดง

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2554

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

ลักษณะกิจกรรม

9.00-11.00 น.

มหิตลาภาษาศิลป์: ภาษาไทย

ห้องรับรองชั้น 3

การแข่งขันทางวิชาการ

9.00-11.00 น.

โครงการศูนย์สยามทรรศน์ฯ เปิดบ้านมหิดลวิชาการ

ห้อง 323

การบรรยาย

9.00-11.00 น.

การแสดงละครภาษาอังกฤษ (Role play)

ห้อง 324

การแสดง

11.00-12.00 น.

การแสดงจากสโมสรนักศึกษา

ห้องรับรองชั้น 3

การแสดง

13.00-16.00 น.

มหิตลาภาษาศิลป์: ภาษาไทย (รอบชิงชนะเลิศ)

ห้องรับรองชั้น 3

การแข่งขันทางวิชาการ

13.00-16.00 น.

โครงการกวีศิลป์สโมสร เสวนานักเขียนกับคุณชมัยภร แสงกระจ่าง

ห้องมินิเธียเตอร์

การบรรยาย

ตลอดทั้งวัน

โครงการหน้าต่างอารยธรรมไทย

บริเวณทางเดินชั้น 3

บู้ทสินค้า

น้องๆจะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยพี่ๆนักศึกษาจากคณะ ICT

1. นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

น้องๆจะได้พบกับการแสดงผลงานต่างๆ ของพี่ๆ ที่ทำขึ้นเป็นโปรเจคจบในปีต่างๆ รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ พร้อมกับทีมคณะผู้จัดทำในหลายๆ ผลงาน

2. การแนะแนวการศึกษา

เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะ ICT ให้แก่น้องๆ ที่เข้าชมงานโดยจะอธิบายถึงหลักสูตรการเรียนการสอน , Track ต่างๆ , การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยจะมีพี่ๆ และบุคลากร มาคอยตอบคำถามที่น้องๆสงสัย เพื่อให้น้องๆ มีความเข้าใจในหลักสูตร และสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อได้

3. การแสดงบนเวที

มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ให้แก่น้องๆ ที่มาเข้าร่วมชมงาน มีการแจกของรางวัลต่างๆ มากมายให้น้องๆ ที่เข้าร่วมได้ร่วมสนุก รวมถึงมีการจัด Talk show โดยพี่ๆ ทีม TANG Thai และ ทีม Clever Mind ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน และได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกมาเป็นแขกรับเชิญในงานนี้ด้วย

4. ซุ้มกิจกรรม

ซุ้มกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้นโดยการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้รับความสนุกสนาน และความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน

สถานที่ ตีกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

เส้นทางสู่การเป็นวิศวกร (How to be an engineer?)

จัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ช่องทาง วิธีการสมัครสอบ และคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
- แนะนำหลักสูตร/สาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ให้คำแนะนำเรียนวิศวฯ สามารถไปประกอบอาชีพในด้านไหนได้บ้าง?

สถานที่จัดกิจกรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหิดล

Open House

จะเป็นการแสดงผลงานของภาควิชาต่างทั้ง 7 ภาควิชา(เครื่องกล เคมี โยธา คอมพิวเตอร์ อุตสาหการ ไฟฟ้า ชีวการแพทย์) และมีการแสดงผลงานของชมรมต่าง

พื้นที่จัดแสดงอยู่ที่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 1 (ตึกขาว)

รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 7 ส่วน

1. ซุ้มถ่ายภาพและลงทะเบียนเข้างาน บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2. ซุ้มวิชาการเพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3. กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

4. กิจกรรมบิงโกรหัสโรค บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

5. กิจกรรมปาโป่งหรรษา บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

6. กิจกรรมโยนห่วงมหาสนุก บริเวณสนามหญ้าหน้าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

7. กิจกรรมสันทนาการ บริเวณหน้าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

“เปิดบ้านสัตวแพทย์”

กิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทย์ครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.ฝ่ายวิชาการ

2.ฝ่ายกิจกรรม

3.ฝ่ายสวัสดิการ

1. ฝ่ายวิชาการ จะแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

1.1 กิจกรรม “ล้วงไม่ลับชีวิตสัตวแพทย์” จัดที่ห้องมหกายวิภาคศาสตร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะสัตวแพทยศาสตร์ รูปแบบกิจกรรมโดยย่อเป็นการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ตลอดหลักสูตร เช่น ภาคปรีคลินิกจัดแสดงวิชาโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย ชีวเคมีทางสัตวแพทย์ ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ เป็นต้น และภาควิชาคลินิกจัดแสดงวิชาเวชศาสตร์สัตว์เล็ก สัตว์เคี้ยวเอื้อง ม้า สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์ป่าและสัตว์แปลก เป็นต้น

1.2 กิจกรรม “ตามติดชีวิตสัตวแพทย์” จัดที่โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร(โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) รูปแบบกิจกรรมโดยย่อคือ เดินชมการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ในหน่วยและแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น OPD, Ward, ER, Surgery, Radiology เป็นต้น พร้อมทั้งชมการผ่าตัดใหญ่ในสุนัขและแมวด้วย

1.3 กิจกรรม “หมอม้า พาเพลิน” จัดที่คอกม้า มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบกิจกรรมคือเปิดให้เข้าชมคอกม้าพร้อมมีการสาธิตการ grooming ม้า การขี่ม้า และกิจกรรมอาชาบำบัด

1.4 กิจกรรม “Trust me, I’m aVet” จัดที่ห้องบรรยายมัจฉานุ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะสัตวแพทยศาสตร์รูปแบบกิจกรรมคือจัดแสดงวีดีทัศน์แนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล และมีการซักถามโต้ตอบเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย และแนะนำแนวทางในการสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้อาจจะมีการเชิญศิษย์เก่าและอาจารย์มาบบรรยายเกี่ยวกับการเลือกสายงานในวิชาชีพสัตวแพทย์

2. ฝ่ายกิจกรรม เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมชมรมของคณะสัตวแพทย์ เช่น ชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้า ชมรมสัตวแพทย์อาสา ชมรมสุนัขนิสัยดี ชมรมคนรักสัตว์ศาลายา ชมรมสัตว์ป่าและสัตว์แปลก ชมรมปลาสวยน้ำใส ชมรมปลาเป็นว่ายทวนน้ำ ชมรมขี่ม้า เป็นต้น

3. ฝ่ายสวัสดิการ เป็นฝ่ายที่จัดซุ้มเพื่อแสดงและจำหน่ายผลงานและผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้นโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ เช่น นมวัวพาสเจอร์ไรซ์ “เจอร์เซย์” ไอศกรีมนมแพะ “muvetto” เป็นต้น

นิทรรศการ

- IU Green แสดงผลงานและเส้นทางสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับที่ 36 ของโลก อันดับที่ 11 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของประเทศไทย

- 40 ปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ แสดงถึงความก้าวหน้าและผลิตผลสู่สังคมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ตลอดระยะเวลา 40 ปี

- Low Carbon โครงการ Low Carbon Faculty เป็นโครงการเพื่อวางแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วางแผนและดำเนินมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้แนวทางการเป็น Low Carbon Faculty ของคณะเพื่อทำให้ประชาคมมหิดลเกิดการเรียนรู้ และมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน

กิจกรรม

- แลกเปลี่ยนแนวคิดของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

- การแสดงเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถานที่ ชั้นG อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล เวลา 9.00-16.00 น.

อยากรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดคืออะไร?

มาหาคำตอบได้ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ณ ตึกคณะกายภาพบำบัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2556

9.00-16.00 วันเดียวเท่านั้น !!!

-When I am PT

แนะแนววิชาชีพกายภาพบำบัดและแนวทางการทำงานรวมถึงเกณฑ์ในการเข้าศึกษา

-หัตถ์เทวดา ตาสวรรค์ และสัมผัสพิเศษ

แสดงการตรวจรักษาโดยใช้เพียงแค่ หนึ่งสมอง สองมือ

-ยาไม่ต้องเดี๋ยวพี่จัดให้

สาธิตการรักษาและให้น้องๆได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางกายภาพบำบัด

-คุณรู้จักกิจกรรมบำบัดมากแค่ไหน

เล่าถึงวิชาชีพกิจกรรมบำบัดที่หลายๆคนยังไม่รู้จัก รวมถึงเกณฑ์ในการเข้าศึกษา

-สมรภูมิไอเดีย สิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆเพื่อผู้หย่อนสมรรถภาพ

แนะนำอุปกรณ์ทางกิจกรรมบำบัดที่น้องๆไม่เคยพบเห็นและร่วมทดลองสัมผัสไปพร้อมกัน

-เรื่องเล่นไม่ใช่เล่นๆ OT Free play

พบกับฐานเล่นต่างๆ ที่จะกระตุ้น senseให้ถึงทรวง

-กิจกรรมบำบัด กับห้องแห่งความลับ

ร่วมค้นหาว่าห้องไซโนซีแลนซ์คืออะไร และใช้ทำอะไร อยากรู้ต้องมา!!

สถานที่ ตึกคณะกายภาพบำบัด

สถานที่จัดกิจกรรมงาน Open House : ตึกพัฒนดลชั้น1

กิจกรรม

- พิธีกรหลัก 2 คนจะเป็นคนดำเนินงานหลักตลอดทั้งงาน งานมี 2 วัน จะสลับหมุนกันไปกับอีกคู่หนึ่ง
- แบ่งบริเวณออกเป็น 7 ส่วน (ซุ้ม 6 ส่วน = ภาคอนามัยชุมชน, ภาคอนามัยสิ่งแวดล้อม, ภาคสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, ภาคโภชนวิทยา, ภาคอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ,หลักสูตรวิทยาเขตอื่นๆ และเวทีหลัก 1 ส่วน)
- ในบริเวณกิจกรรม พิธีกรหลักจะดำเนินงานอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีทำหน้าที่เชิญชวนน้องเข้ามาร่วมกิจกรรม (มีกิจกรรมกลางเป็นระยะ) ,อธิบายถึงประวัติของคณะ ความเป็นมา มีกี่หลักสูตร กี่สาขา ให้น้องๆที่สนใจ มีกิจกรรมดนตรี
- เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

วันที่

เวลา

สถานที่จัด

ชื่อกิจกรรม

รายละเอียด

23 – 24 สิงหาคม

10.00 – 16.00

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

นิทรรศการ

- หลักสูตรของทุกสาขา

- รายละเอียดการรับสมัคร

- ทุนการศึกษา

- ผลงาน/รางวัล ของนักเรียน นักศึกษา

23 – 24 สิงหาคม

10.00 – 16.00

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กิจกรรมการแสดงและแนะแนวการศึกษา

- การแสดงของทุกสาขาวิชา

- หัวหน้าแต่ละสาขาวิชาแนะแนวการศึกษา

23 – 24 สิงหาคม

10.00 – 16.00

อาคาร C

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ห้องสมุด จิ๋ว บางซื่อ

ให้คำแนะนำในการใช้บริการ ค้นคว้า ภายในห้องสมุด

23 สิงหาคม

10.00 – 10.40

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

การแสดงดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย

23 สิงหาคม

11.00 – 11.40

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วง Mahidol Jazz Big Band

23 สิงหาคม

12.00 – 12.50

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Mahidol University Wind Symphony

23 สิงหาคม

13.00 – 13.50

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Mahidol University Choir

23 สิงหาคม

14.00 – 14.40

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Contemporary Music

23 สิงหาคม

14.50 – 15.30

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ละครเวที “ชัยสมรภูมิ”

23 สิงหาคม

15.30 – 16.20

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

เทคโนโลยีดนตรี

24 สิงหาคม

10.00 – 10.40

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Pre-College Choir

24 สิงหาคม

10.50 – 11.30

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Saxophone Ensemble

Brass Ensemble

24 สิงหาคม

11.40 – 12.20

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Guitar Orchestra

24 สิงหาคม

12.30 – 13.20

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ละครเพลง

24 สิงหาคม

13.30 – 14.10

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

String Chamber Orchestra

24 สิงหาคม

14.20 – 15.00

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Piano & Voice Classic

24 สิงหาคม

15.10 – 16.00

หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

Music Entertainment

ลำดับที่

วันที่

เวลา

สถานที่จัด

ชื่อกิจกรรม

คำอธิบายกิจกรรมโดยย่อ

1

23-24 สิงหาคม 56

09.00-16.00

ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล

แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะเปิดรับในปีการศึกษา 2557

2

23-24 สิงหาคม 56

09.00-16.00

ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล

Silence Ceramic

แสดงผลงานเซรามิคของนักศึกษาวิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา

3

23-24 สิงหาคม 56

09.00-16.00

ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล

DSS

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

4

23-24 สิงหาคม 56

09.00-16.00

ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ ม.มหิดล

เปิดโลกเทคโนโลยี

แสดงมัลติมิเดียในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

วันที่

เวลา

สถานที่

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมโดยย่อ

23-24 สิงหาคม 2556

08.30-16.30

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

Journey to Sport Science –

Exercise and Technology

เผยแพร่หลักสูตรการศึกษา บริการแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านการศึกษา

23-24 สิงหาคม 2556

08.30-16.30

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

Sport Science for Better Life

การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

23-24 สิงหาคม 2556

08.30-16.30

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

MUSS Presentation & Music

วิทยาลัย ฯ ในมุมมองนักศึกษา

23-24 สิงหาคม 2556

08.30-16.30

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

Yes , We are SMART

การแสดงความสามารถของนักศึกษาด้านกีฬาประเภทต่างๆ

23-24 สิงหาคม 2556

08.30-16.30

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา

ขยับขับเคลื่อน เกมกายกีฬา

เกมกีฬาชิงรางวัลสนุกสนาน

ที่

วัน

เวลา

สถานที่

ชื่อกิจกรรม

รายละเอียด

1

23/8/56

9.30-10.00

วิทยาลัย ศาสนศึกษา

แนะนำวิทยาลัย-หลักสูตร

-แนะนำให้ข้อมูล

2

23/8/56

24/8/56

9.00-15.00

วิทยาลัย ศาสนศึกษา

นิทรรศการ ทำความรู้จักศาสนะ

นิทรรการ ให้ความรู้ และ ข้อมูลเกียวกับวิทยาลัยศาสนศึกษา

ผลงานต่างๆเครือข่ายบัณฑิตอาสา

3

23/8/56-24/8/56

9.00-15.00

วิทยาลัย ศาสนศึกษา

สอยดาวฮาเฮ

กิจกรรมจับฉลากสอยดาวลุ้นรางวัล

-แนะนำหลักสูตรสาขา

-แนะนำสถานที่ในวิทยาเขต กาญจนบุรี

-กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล

-กิจกรรมสันทนาการ

จัดกิจกรรมที่ใต้ตึกคณะวิทยาศาสตร์ SC 3

กิจกรรมในวันงานมหิดลวิชาจะเป็นการเปิดบู๊คให้เข้าชมว่าคณะPI มีที่มาหรือมีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นยังไง และยังให้ข้อมูลว่าผู้ที่จะมีสิทธิสอบในคณะนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง และยังรวมไปถึงให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะเข้าคณะPI ว่าควรเตรียมตัวยังไง และยังร่วมไปถึงให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบปีนี้และข้อมูลต่างที่เกี่ยวกับคณะ PI อีกมากมาย

สถานที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้

สถานที่จัดกิจกรรม: ข้างหอเกียรติยศ
- แนะนำข้อมูลคณะ เล่นกิจกรรมฐาน ถามตอบคำถามเกี่ยวกับการแพทย์ แจกของที่ระลึกเล็กน้อย

- กิจกรรมปลุกความเป็นหมอในตัวคุณ

*MLC = Mahidol Learning Center อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล