ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยายาบาลรามาธิบดีร่วมกันออกตรวจสุขภาพของนักเรียนโรงเรียน ตชด จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
และโครงการ 50 ความดี 50 ปี ววันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

Mahidol Day of Service มหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี

กิจกรรม Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
และโครงการ 50 ความดี 50 ปี ววันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

มอบถุงผ้าให้กับศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก ในกิจกรรมMahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 และโครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Mahidol Day of Service เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
และโครงการ 50 ความดี 50 ปี ววันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561