กิจกรรมรักน้อง”จิตอาสา”ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมรักน้อง”จิตอาสา”ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 รวมพลนักศึกษา ณ สนามหญ้าบริเวณราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิคลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก…

Read more

ขอเชิญชวนประชาคมมหิดลกรอกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาของท่านหรือส่วนงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยจิตอาสามหิดล (MAHIDOL VOLUNTEER) จะจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนประชาคมมหิดล (คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหิดล) กรอกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาของตัวท่านเองหรือของส่วนงาน (ที่ทำระหว่างเดือน ต.ค.…

Read more

ประกาศ รับบริจาคดินสอ ปากกา สมุดและเครื่องเขียนที่ไม่ใช้แล้วใน Office เพื่อสมทบกิจกรรมค่ายจิตอาสาของนักศึกษามหิดล

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Volunteer) ขอเชิญชวนประชาคมมหิดล ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ไม่ได้ใช้ในสำนักงานของท่าน เช่น ดินสอ ปากกา…

Read more

กิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังค่านิยมการมุ่งผลแก่ผู้อื่น

กิจกรรมรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกฝังค่านิยม การมุ่งผลเพื่อผู้อื่น และเป็นการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรมคือ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9…

Read more