จิตอาสามหิดลเป็นตัวแทนส่งมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค จากนักศึกษา บุคลากรมหิดล แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

จิตอาสามหิดล และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำดื่มวิตามินให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Read more

จิตอาสามหิดล และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำดื่มวิตามินให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จิตอาสามหิดล และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำดื่มวิตามินให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Read more

กิจกรรม Mahidol Day of Service และพิธีมอบรางวัล 50 ความดี โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

จิตอาสามหิดล มุ่งผลเพื่อผู้อื่น ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

Read more