กิจกรรม Mahidol Day of Service และพิธีมอบรางวัล 50 ความดี โครงการ 50 ความดี 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

จิตอาสามหิดล มุ่งผลเพื่อผู้อื่น ในกิจกรรมรักน้องจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562

Read more

กิจกรรมรักน้อง”จิตอาสา”ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมรักน้อง”จิตอาสา”ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 รวมพลนักศึกษา ณ สนามหญ้าบริเวณราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิคลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก…

Read more

ขอเชิญชวนประชาคมมหิดลกรอกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาของท่านหรือส่วนงานเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยจิตอาสามหิดล (MAHIDOL VOLUNTEER) จะจัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนประชาคมมหิดล (คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหิดล) กรอกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสาของตัวท่านเองหรือของส่วนงาน (ที่ทำระหว่างเดือน ต.ค.…

Read more

ประกาศ รับบริจาคดินสอ ปากกา สมุดและเครื่องเขียนที่ไม่ใช้แล้วใน Office เพื่อสมทบกิจกรรมค่ายจิตอาสาของนักศึกษามหิดล

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Volunteer) ขอเชิญชวนประชาคมมหิดล ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ไม่ได้ใช้ในสำนักงานของท่าน เช่น ดินสอ ปากกา…

Read more