เปลี่ยนกระดาษ เปลี่ยนความรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นได้ เป็นการให้ที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนของพวกเรา

กลุ่มนักศึกษาจากคณะกายภาพบำบัดร่วมกันสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมออกชุมชน “ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาก็จะมีพี่ปีสามเป็นแกนนำ พี่ปีสี่เป็นคนให้คำปรึกษาและคอยช่วยเหลือ อาจารย์เป็นพี่เลี้ยง ส่วนน้องๆปีสองและปีหนึ่งด้วยความที่อาจจะยังมีความรู้ในวิชาชีพไม่เยอะมาก พี่ๆก็จะสอนให้น้องๆซึมซับไปทีละอย่าง เช่น สอนวิธีการตรวจร่างกายง่ายๆหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เพื่อให้น้องๆลองไปคิดหรือหาข้อมูล จะได้มีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนได้…

Read more

Green Challenge เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก

“เราได้กระจายความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกให้ไปได้ไกลขึ้น” เพื่อร่วมโครงการ Mahidol Day of Service โดยมีแนวคิดเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงไอเดียด้านสิ่งแวดล้อมลงไปในความดีที่ทำ โดยการสื่อเอกลักษณ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ของพวกเราลงไป พวกเราเลือกที่จะทำกิจกรรมนี้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook…

Read more

การต้อนรับน้องใหม่โดยใช้ความรู้ทางวิชาชีพผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ดร.กภ.วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์ (ศิษย์เก่า รุ่น ๙๔) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะกายภาพบำบัด “ที่มาเริ่มแรกมาจากรุ่นพี่อยากที่จะรับน้องใหม่ ซึ่งปกติพี่ๆก็จะมีกิจกรรมแนะนำตัวเอง ทำบายศรี…

Read more

กิจกรรมจิตอาสา…ตอบปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นปัญญาของแผ่นดินได้

นาย ชาตรี ลุนดำ (ศิษย์เก่า รุ่น ๑๑๑) ผู้ประสานงานเทคนิคการแพทย์ชุมชนและที่ปรึกษากลุ่มละอองฝุ่น ประกายฝัน “จริงๆเรื่องกิจกรรมจิตอาสาเราทำมาตลอดเพราะเรารู้สึกว่ามันทำแล้วตอบปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นปัญญาของแผ่นดินได้ เราทำกิจกรรมแบบที่อยากทำแต่ต้องทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้เราได้กลับมารวมตัวกัน…

Read more

การแบ่งปันคือการส่งต่อการเป็นคนให้ซึ่งกันและกัน ก็จะได้รับความสุขกลับมาทั้งผู้ให้และผู้รับ

ดร.ปัทมาภรณ์ จุมปา (ศิษย์เก่า รุ่น ๑๑๘) สมาชิกกลุ่มละอองฝุ่น ประกายฝัน “มันเหมือนเป็นมุมเล็กๆในชีวิตเราที่เรารู้สึกได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่น คืออย่างช่วงเรียนต่ออาจมีช่วงเวลาที่เราท้อแท้ การกลับมาทำกลุ่มกับเพื่อนๆเป็นพลังที่ทำให้เรามีกำลังใจในการก้าวเดิน ในเมื่อเรามีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นๆเราก็ส่งต่อโอกาสให้คนกลุ่มด้อยกว่าแล้วคนกลุ่มนั้นก็จะกลับมาช่วยให้เราเดินได้ต่อ…

Read more

ใช้เรื่องของความเป็นเพื่อน ความที่อยากเจอเพื่อนและอยากทำสิ่งอะไรดีๆให้กับสังคมมาเป็นตัวตั้ง

ดร.เริงวิชญ์ นิลโคตร (ศิษย์เก่า รุ่น ๑๑๐) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ “เราก็เฝ้าดูน้องๆศิษย์เก่ากลุ่มนี้ผ่านกิจกรรมที่ทำอยู่ เราเห็นว่าพวกเขาเริ่มต้นได้ดีมากๆ คือใช้เรื่องของความเป็นเพื่อน…

Read more