จิตอาสามหิดล และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม เป็นตัวแทนส่งมอบน้ำดื่มวิตามินให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

You are here:
Go to Top