จิตอาสามหิดลเป็นตัวแทนส่งมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค จากนักศึกษา บุคลากรมหิดล แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม พ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

You are here:
Go to Top